مراحل ثبت دامنه

در این ویدئو آموزشی، نحوه خرید و ثبت دامنه برای سایت هایی که با زیر دامنه فعال شده اند؛ نمایش داده شده است.

مراحل اولیه ساخت وب سایت، در سایت ساز رایو

در این ویدئو نحوه ثبت دامنه و انتخاب قالب وب سایت و تمامی تنظیمات جهت مدیریت تمامی وب سایت ها آموزش داده شده است.

منوها و صفحه های وب سایت

در این کلیپ تمامی مراحل درج، حذف و یا ویرایش منو ها و صفحه های وب سایت، توسط سایت ساز رایو آموزش داده خواهد شد.

تنظیمات سایت ساز

در این ویدئو مطالبی مانند نحوه تغییر رمز عبور وب سایت، تغییر قالب وب سایت و انتخاب قالب دیگر، مشاهده پیام های درج شده در قسمت تماس با ما؛ توضیح داده شده است.

مدیریت وب سایت

اولین مرحله پس از ثبت دامنه و انتخاب قالب در سایت ساز رایو، ورود داده و مدیریت وب سایت شما است. در این کلیپ نحوه ورود اطلاعات و ویرایش در صفحه اصلی وب سایت، آموزش داده خواهد شد.

ویرایش قالب وب سایت

در این ویدئو نحوه ویرایش قالب انتخابی وب سایت و اجزای آن به شما نشان داده شده است.